ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ครั้งที่ 2)

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ อำเภอนครหลวง จาก อำเภอนครหลวง

 อ่าน 242

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จากอำเภอนครหลวง
เรื่อง ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ครั้งที่ 2)
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 0 บาท (บาท)
กำหนดซื้อเอกสาร 0 43 ถึง 0 43
กำหนดยื่นเอกสาร 0 43 ถึง 0 43
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 60
ดาวน์โหลดไฟล์

 
comments powered by Disqus
สนใจมากสุดในรอบเดือน
ข่าวในประเภทประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร