ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองข้าวเม่า พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนวัดสะแก (สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์) ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เขียน:  วาสนา มานะกุล จาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 อ่าน 186

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองข้าวเม่า พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนวัดสะแก (สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์) ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 18,522,000 บาท (สิบแปดล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันบาท)
กำหนดซื้อเอกสาร 5 ม.ค. 61 ถึง 23 ม.ค. 61
กำหนดยื่นเอกสาร 24 ม.ค. 61 ถึง 24 ม.ค. 61
ประกาศเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 61
ดาวน์โหลดไฟล์

 
comments powered by Disqus
สนใจมากสุดในรอบเดือน
ข่าวในประเภทประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร