ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จ้างเหมาจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 อ่าน 213

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จากที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง จ้างเหมาจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 0 บาท (บาท)
กำหนดซื้อเอกสาร 22 ก.พ. 61 ถึง 5 มี.ค. 61
กำหนดยื่นเอกสาร 22 ก.พ. 61 ถึง 5 มี.ค. 61
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 61
ดาวน์โหลดไฟล์

 
comments powered by Disqus
สนใจมากสุดในรอบเดือน
ข่าวในประเภทประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร