ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการส่งเสริมการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 อ่าน 282

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จากที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6 บาท (หกล้านเจ็ตแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันจุดบาท)
3. ลักษณะงาน

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 0 43 เป็นเงิน บาท (บาท)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดซื้อเอกสาร 20 มี.ค. 61 ถึง 4 เม.ย. 61
กำหนดยื่นเอกสาร 5 เม.ย. 61 ถึง 5 เม.ย. 61
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 61
ดาวน์โหลดไฟล์
 
comments powered by Disqus
สนใจมากสุดในรอบเดือน
ข่าวในประเภทประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร