ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลขนอนหลวง ถึงหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เขียน:  วาสนา มานะกุล จาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 อ่าน 250

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลขนอนหลวง ถึงหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาท)
กำหนดซื้อเอกสาร 0 43 ถึง 0 43
กำหนดยื่นเอกสาร 0 43 ถึง 0 43
ประกาศเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 61
ดาวน์โหลดไฟล์

 
comments powered by Disqus
สนใจมากสุดในรอบเดือน
ข่าวในประเภทประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร