ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนจัดซื้อจัดจ้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดโตนด(1) (ระยะที่2) ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  วาสนา มานะกุล จาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 อ่าน 218

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง แผนจัดซื้อจัดจ้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดโตนด(1) (ระยะที่2) ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 0 บาท (บาท)
กำหนดซื้อเอกสาร 0 43 ถึง 0 43
กำหนดยื่นเอกสาร 0 43 ถึง 0 43
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 61
ดาวน์โหลดไฟล์

 
comments powered by Disqus
สนใจมากสุดในรอบเดือน
ข่าวในประเภทประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร