ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์เสมือนจริงโดยใช้เทคโนโลยี VR (Virtual Reality) พร้อมอุปกรณ์และป้ายแสดงผลข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 อ่าน 232

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จากที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์เสมือนจริงโดยใช้เทคโนโลยี VR (Virtual Reality) พร้อมอุปกรณ์และป้ายแสดงผลข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 0 บาท (บาท)
กำหนดซื้อเอกสาร 7 มิ.ย. 61 ถึง 14 มิ.ย. 61
กำหนดยื่นเอกสาร 15 มิ.ย. 61 ถึง 15 มิ.ย. 61
ประกาศเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 61
ดาวน์โหลดไฟล์

 
comments powered by Disqus
สนใจมากสุดในรอบเดือน
ข่าวในประเภทประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร