ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศราคากลาง งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย อย 4038 แยกทางหลวงหมายเลข 3412 - บ้านสวนถั่ว อ.บางบาล,เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 แห่ง

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา

 อ่าน 246

ประกาศประกาศราคากลาง จากแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 1. ชื่อโครงการ ประกาศราคากลาง งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย อย 4038 แยกทางหลวงหมายเลข 3412 - บ้านสวนถั่ว อ.บางบาล,เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 แห่ง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,850,234 บาท (สี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นสองร้อยสามสิบสามจุดเจ็ตเก้าบาท)
3. ลักษณะงาน

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 0 43 เป็นเงิน บาท (บาท)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประกาศเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 65
ดาวน์โหลดไฟล์
 
ประเภทข่าว
สนใจมากสุดในรอบเดือน
ข่าวในประเภทประกาศราคากลาง
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร