ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงถนน สาย อย 4015 ถนนสายแยก ทล.3043 - บ.ลำไทร อ.อุทัย,วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.435 กิโลเมตร

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา

 อ่าน 232

ประกาศประกาศราคากลาง จากแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 1. ชื่อโครงการ ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงถนน สาย อย 4015 ถนนสายแยก ทล.3043 - บ.ลำไทร อ.อุทัย,วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.435 กิโลเมตร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 21,000,127 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งร้อยยี่สิบหกจุดเก้าหกบาท)
3. ลักษณะงาน

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 0 43 เป็นเงิน บาท (บาท)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประกาศเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 65
ดาวน์โหลดไฟล์
 
ประเภทข่าว
สนใจมากสุดในรอบเดือน
ข่าวในประเภทประกาศราคากลาง
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร