ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนน สาย อย 5026 ถนนสายแยก ทช.อย.2008 - บ.ตลาด (ตอนที่ 1) อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.845 กิโลเมตร

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา

 อ่าน 255

ประกาศร่าง TOR จากแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนน สาย อย 5026 ถนนสายแยก ทช.อย.2008 - บ.ตลาด (ตอนที่ 1) อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.845 กิโลเมตร
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 0 บาท (บาท)
ประกาศเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 65
ดาวน์โหลดไฟล์

 
ประเภทข่าว
สนใจมากสุดในรอบเดือน
ข่าวในประเภทร่าง TOR
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร