ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนน สาย อย 4015 ถนนสายแยก ทล.3043 - บ.ลำไทร อ.อุทัย,วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.435 กิโลเมตร

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา

 อ่าน 214

ประกาศร่าง TOR จากแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนน สาย อย 4015 ถนนสายแยก ทล.3043 - บ.ลำไทร อ.อุทัย,วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.435 กิโลเมตร
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 0 บาท (บาท)
ประกาศเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 65
ดาวน์โหลดไฟล์

 
ประเภทข่าว
สนใจมากสุดในรอบเดือน
  • ไม่มีรายการ
ข่าวในประเภทร่าง TOR
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร