ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งานปรับปรุงถนน สาย อย.4015 ถนนสายแยก ทล.3043 - บ.ลำไทร อ.อุทัย, วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.435 กิโลเมตร

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา

 อ่าน 153

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จากแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง งานปรับปรุงถนน สาย อย.4015 ถนนสายแยก ทล.3043 - บ.ลำไทร อ.อุทัย, วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.435 กิโลเมตร
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 0 บาท (บาท)
กำหนดซื้อเอกสาร 0 43 ถึง 0 43
กำหนดยื่นเอกสาร 0 43 ถึง 0 43
ประกาศเมื่อวันที่ 0 43
ดาวน์โหลดไฟล์

 
ประเภทข่าว
สนใจมากสุดในรอบเดือน
  • ไม่มีรายการ
ข่าวในประเภทประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร