ข่าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาย้อนหลัง เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวย้อนหลัง จำนวน 6 ข่าว แสดงหน้าละ 40 รายการ

โครงการรับจำนำข้าวเปลือก

 อ่าน 3,667
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การขึ้นทะเบียนปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด

 อ่าน 6,257
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2554

 อ่าน 3,921
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิกฤติน้ำท่วมอยุธยา

 อ่าน 3,403
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จำหน่ายผลิตเชื้อราบิวเวอเรียป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

 อ่าน 2,818
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานแสดงนิทรรศการและการประกวดกล้วยไม้

 อ่าน 3,781
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สนใจมากสุดในรอบเดือน