ข่าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาย้อนหลัง เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง จำนวน 6 ข่าว แสดงหน้าละ 40 รายการ

โครงการรับจำนำข้าวเปลือก

 อ่าน 3,512
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การขึ้นทะเบียนปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด

 อ่าน 5,885
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2554

 อ่าน 3,758
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิกฤติน้ำท่วมอยุธยา

 อ่าน 3,177
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จำหน่ายผลิตเชื้อราบิวเวอเรียป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

 อ่าน 2,667
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานแสดงนิทรรศการและการประกวดกล้วยไม้

 อ่าน 3,600
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สนใจมากสุดในรอบเดือน