ข่าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาย้อนหลัง เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง จำนวน 5 ข่าว แสดงหน้าละ 40 รายการ

ผลการประกวดข้าวเปลือกเจ้าคุุณภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2553

 อ่าน 2,810
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ราคาข้าวเปลือกและข้าวสาร วันนี้

 อ่าน 10,802
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สนใจมากสุดในรอบเดือน