ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีถวายราชสักการะพุ่มดอกไม้สดที่หน้าพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหง เนื่องใน "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ปี 2559
เผยแพร่โดย  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 12:49 น.