นักเรียน ป.๔-ม.๓ สมัครด่วนปิดเทอมนี้ บ้านหลังเรียนจัดSummer Day Campเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นักเรียน ป.๔-ม.๓ สมัครด่วนปิดเทอมนี้ บ้านหลังเรียนจัดSummer Day Camp

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 11:28 น.

 อ่าน 1,648

เดือนมีนาคม ซึ่งเป็นช่วงปิดเทอม ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ส่งบุตรหลานเข้าร่วม Summer Day Camp โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
แบ่งออกเป็น ๒ Camp ครั้งละ ๑๐ วัน
(๑) ระดับ ป.๔-ป.๖ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔  เรียนวันที่ ๑๔ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔
(๒) ระดับ ม.๑-ม.๓ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔  เรียนวันที่ ๒๘ มีนาคม - ๘ เมษายน ๒๕๕๔
เนื้อหาการเรียนการสอน
ช่วงเช้า
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เลือกเรียน ๑ วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ
พักกลางวัน  เลี้ยงอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  เข้ากลุ่มตามความถนัด  เลือกเรียนได้แก่
                                                   - การเป็นมัคคุเทศน์น้อย
                                                   - ภาษาต่างประเทศ  โดยสอนให้สามารถพูดทักทายกับชาวต่างชาติ
 ได้แก่ ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาเกาหลี  ภาษาอังกฤษ
                                                   - คอมพิวเตอร์
                                                         

 อ่านรายละเอียด ตารางการเรียน

                               download ใบสมัคร

                              ส่งใบสมัครได้ที่  ayutthaya-m-society@ hotmail.com

ส่วนหนึ่งของภาพบรรยากาศในโครงการบ้านหลังเลิกเรียน 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด