ครม.เห็นชอบดันพระนครศรีอยุธยาเป็นสถานที่จัดงานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ครม.เห็นชอบดันพระนครศรีอยุธยาเป็นสถานที่จัดงานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 10:16 น.

 อ่าน 2,108

ผลจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่นายอรรคพล สรสุชาติ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. นำเสนอสรุปผลการศึกษาข้อมูลเชิงลึก 3 จังหวัด เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดงานเวิล์ดเอ็กซ์โป ว่าสสปน. ได้ข้อสรุปสถานที่ตั้งโครงการในอนาคตจากการยื่นเสนอเป็นเจ้าภาพ ใน 3 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และเชียงใหม่  โดยคัดเลือกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เป็นสถานที่สำหรับจัดงาน ภายใต้แนวคิด  Thailand World Expo 2020 : Balanced Life Sustainable Living (World Fair 2020) MAHANAKORN"ความสมดุล และความยั่งยืน"

การได้รับเลือกครั้งนี้ เป็นที่น่ายินดี และสร้างความภาคภูมิใจมาสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์มายังทุกภาคส่วนของจังหวัดพระนครสรีอยุธยา ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องแก่ ประชาชนถึงผลประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับ และการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพงาน เวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 ต่อไป


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด