จุดผ่านแดนบริเวณชายแดนไทยพม่าเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จุดผ่านแดนบริเวณชายแดนไทยพม่า

ผู้เขียน:  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สพจ.อย. จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08:51 น.

 อ่าน 45,457
 
จุดผ่านแดนบริเวณชายแดนไทยพม่า

จุด ผ่านแดนบริเวณชายแดนไทยพม่า จุดผ่านแดนบริเวณชายแดนไทยพม่ามี ๗ จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ตาก ระนอง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดที่ไม่มีจุดผ่านแดนคือ ราชบุรี เพชรบุรี และชุมพร
 
จังหวัดเชียงราย
มีจุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง คือ
1.สะพานข้ามแม่น้ำสาย เขตเทศบาลแม่สาย อำเภอ แม่สาย
2.สะพาน ข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2ตำบลสันผักฮี้ อำเภอแม่สาย ซึ่งเป็นพื้นที่เมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน ประเทศพม่า เปิดตั้งแต่ 6.30–18.30ของทุกวัน
 
จุดผ่อนปรนมี 5 แห่ง ได้แก่
1.ท่าบ้านปางห้า ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย
2.ท่าบ้านสายลมจอย อำเภอเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย
3.ท่าบ้านเกาะทราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย เป็นเขตติดต่อกับเมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน ประเทศพม่า
4.ท่าดินดำ บ้านป่าแดง หมู่ 5 ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย เป็นเขตติดต่อกับบ้านดินดำ จังหวัดท่าขี้หล็ก รัฐฉาน ประเทศพม่า
5.บ้าน สบรวก หมู่ 1ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน เป็นเขตติดต่อกับบ้านเมืองพง จังหวัดท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน ประเทศพม่า ซึ่งทุกด่านเปิดตั้งแต่ 6.00 – 18.00 น.ของทุกวัน
 
จังหวัดตาก
มีจุดผ่านแดนถาวร ๑ แห่ง คือ
บ้านริมเมย หมู่ 2 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด เป็นเขตติดต่อกับเมืองเมียวดี รัฐกระเหรี่ยง ประเทศพม่า
 
จังหวัดระนอง
มีจุดผ่านแดนถาวร ๑ แห่ง คือ
ด่านตรวจคนเข้าเมือง อำเภอเมืองระนอง และจังหวัดได้กำหนดช่องทางซึ่งเป็นจุดตรวจไว้ ๓ ช่องทาง ได้แก่
1.ท่าเทียบเรือสะพานปลา ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง ระนอง
2.ปากน้ำระนอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง 
3.ท่า เทียบเรือ บ้านอันดามันคลับ จำกัด ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง ทั้ง ๔ แห่ง เป็นเขตติดต่อกับเมืองเกาะสอง ภาคตะนาวศรี เปิดตั้งแต่ 6.30–24.00น.ของทุกวัน สาเหตุที่เปิดด่านถึง 24.00น.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และการค้า
 
จังหวัดเชียงใหม่
มีจุดผ่อนปรน ๒ แห่ง ได้แก่
1.ช่องทางกิ่วผาวอก บ้านอรุโณทัย หมู่ 10ตำบล เมืองนะ อำเภอเชียงดาว เป็นเขตติดต่อกับเมืองสาด รัญฉาน 
2.ช่อง ทางหลักแต่ง บ้านเปียงหลวง ตำบล เปียงหลวง อำเภอเวียงแหง เป็นเขตติดต่อกับเมืองเตาะ รัฐฉาน ซึ่งทั้งสองช่องทางปิดห้ามมีการเข้าออกโดยกองทัพภาคที่ ๓ เนื่องจากเหตุผลด้านความมั่นคง
 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
มีจุดผ่อนปรน 5 แห่ง ได้แก่
1.ช่องทางบ้านห้วยต้นนุ่น หมู่ ๔ ตำบลแม่เงา อำเภอขุมยวม เป็นเขตติดต่อกับเมืองเต๊าะ รัฐฉาน
2.ช่องทางบ้านห้วยผึ้ง หมู่ ๓ ห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นเขตติดต่อกับรัฐฉาน
3.ช่องทางบ้านเสาหิน หมู่ ๑ ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง เป็นเขตติดต่อกับรัฐกอทูแล
4.บ้านแม่สายแลบ หมู่ ๑ ตำบลแม่สายแลบ อำเภอสบเมย เป็นเขตติดต่อกับผาปูน จังหวัดดอยก่อ
5.บ้าน น้ำเพียงดิน หมู่ ๓ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นเขตติดต่อกับจังหวัดดอยก่อ ทุกจุดผ่อนปรนเปิดตั้งแต่ 6.00–18.00น.ของทุกวัน
 
จังหวัดกาญจนบุรี
มีจุดผ่อนปรน ๑ แห่ง ได้แก่
ด่านพระ เจดีย์สามองค์ อำเภอสังขละบุรี ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับ อำเภอพญาตองซู จังหวัดกอกาเล็ก รัฐกระเหรี่ยง ภาคตะนาวศรี เปิดตั้งแต่ 6.00–18.00น.ของทุกวัน
 
มีจุดผ่านแดนชั่วคราว ๑ แห่ง คือ
ด่านพระ เจดีย์สามองค์ อำเภอสังขละบุรี ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับ อำเภอพญาตองซู จังหวัดกอกาเล็ก รัฐกระเหรี่ยง ภาคตะนาวศรี ซึ่งพม่าได้ปิดด่านตั้งแต่ 27 มีนาคม 2550 ด้วยสาเหตุภายในของพม่า แต่มีผ่อนผันให้ชาวต่างประเทศเดินทางเข้าออกได้เฉพาะเพื่อการท่องเที่ยว
 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มีจุดผ่อนปรน ๑ แห่ง ได้แก่
บ้าน ไร่เครา ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นเขตติดต่อกับบ้านมุด่อง จังหวัดมะริด ภาคตะนาวศรี เปิดตั้งแต่ 6.00 – 18.00 น. ของทุกวัน 
 
 
โดย : http://www.fad.moi.go.th วันที่ 11 มีนาคม 2558

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด