แสดงความยินดีนักเรียนไทยรับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันคณิตศาสตร์โลกเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แสดงความยินดีนักเรียนไทยรับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก

ผู้เขียน:  ลักษิกา สีหราช จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2
เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2554 เวลา 11:19 น.

 อ่าน 3,391

         นายดำหริ งิมสันเทียะ   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นคณะนำทีมนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 14 (PMWC 2011) ระหว่างวันที่ 12 – 17  กรกฎาคม 2554   ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

                สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การแข่งขันทางวิชาการระดับประเทศ และพัฒนาต่อยอดจัดค่ายอบรมเข้มทางวิชาการ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้แสดงความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพในเวทีระหว่างประเทศ เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก
        ในการเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา Poleung  Kuk Primary Mathematics World Contest ครั้งที่ 14  (PMWC 2011)  โดยมีกำหนดการแข่งขันทางวิชาการระหว่างวันที่ 12 – 17  กรกฎาคม 2554   ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 14 ประเทศ ซึ่งนักเรียนไทย ได้รับรางวัล ดังนี้
1.        รางวัลรองชนะเลิศประเภททีม
2.        รางวัลประเภทบุคคล - เหรียญทอง        4  คน
              - เหรียญเงิน          3  คน
              - เหรียญทองแดง  2  คน
ลักษิกา สีหราช นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ สพป.อย.2 รายงาน

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด