กิจกรรมการอนุรักษ์ภาษาไทย ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มีการประกวดเรียงความสด ประกวดคัดลายมือ ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมการอนุรักษ์ภาษาไทย ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มีการประกวดเรียงความสด ประกวดคัดลายมือ ประกวดกล่าวสุนทรพจน์

ผู้เขียน:  ศุภฤกษ์ โพธิ์ศรี จาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม พ.ศ. 2554 เวลา 20:22 น.

 อ่าน 5,473

 

                สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ภาษาไทย ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มีการประกวดเรียงความสด ประกวดคัดลายมือ ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประกวด จำนวน   คน เป้าหมายของโครงการก็เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักในการใช้ภาษาไทย และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกที่และถูกเวลา และเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อน พี่ น้อง ในโรงเรียนได้


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด