โครงการเผยแพร่ความรู้และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการเผยแพร่ความรู้และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียน

ผู้เขียน:  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด พระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 14:31 น.

 อ่าน 2,805

ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ ๑ นิทรรศการอาเซียน

ผลผลิต  :         มีการจัดโซนนิทรรศการอาเซียน ประกอบด้วยบอร์ดความรู้ และไดคัทแสดงการแต่งกายของชาติประเทศอาเซียน

ผลลัพธ์ :          ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ความสำคัญของจังหวัด-พระนครศรีอยุธยาในฐานะเมืองมรดกโลกและศูนย์กลางการค้ากับนานาชาติในอดีต ตลอดจน มีความรู้ทางวัฒนธรรมในประเทศกลุ่มอาเซียนมากขึ้น

 

กิจกรรมที่ ๒ ตลาดนัดอาเซียน

ผลผลิต  :         มีร้านจำหน่ายของใช้ของที่ระลึกของประเทศอาเซียนต่างๆ จำนวน ๑๐ประเทศ

ผลลัพธ์ :          ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ชมและได้ซื้อสินค้าของใช้ของที่ระลึกของประเทศอาเซียนต่าง ๆ

 

กิจกรรมที่ ๓ การแสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียน

ผลผลิต  :         มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน จำนวน ๑๐ ชุด

ผลลัพธ์ :          ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ชื่นชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน ทำให้เข้าใจวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ของแต่ละประเทศมากขึ้น


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด