ประชาสัมพันธ์ "โครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๔"เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชาสัมพันธ์ "โครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๔"

ผู้เขียน:  สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินอยุธยา จาก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 13:07 น.

 อ่าน 2,915

ด้วยสภาวิศวกร ได้จัดโครงการ "โครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๔" เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยสามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครมาที่สภาวิศวกรทางไปรษณีย์หรือโทรสารหมายเลข ๐๒-๙๓๕-๖๖๙๘ และ ๐๒-๙๓๕-๖๖๙๗ และสามารถดูรายละเอียดของโครงการได้ที่ -->www.coe.or.th หรือติดต่อฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์สำนักงานสภาวิศวกร โทรศัพท์ ๐๒-๙๓๕-๖๘๖๘ ต่อ ๓๐๖ นางสาวปาริฉัตร ไส้เพี้ย หรือนางสาวเพชรรพี พิมพ์พัฒน์


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด