คุมประพฤติอยุธยารับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่มเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คุมประพฤติอยุธยารับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม

ผู้เขียน:  กิตติ์ชญาห์ เจริญผล จาก สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 14:20 น.

 อ่าน 951

เมื่อวันที่  ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๔  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุกแบบกลุ่ม  ณ ศาลส ๕  วัดเสนาสนารามวรวิหาร  โดยนายอดิศักดิ์  ชัยรัชนีกร  พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ  ได้กล่าวชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติและให้โอวาทโดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติมาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น  ๔๘  คน


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด