ไปยังเนื้อหา
 

ข้อมูลการปกครองอำเภอบางบาล

 • ตำบล

  16 แห่ง
 • เทศบาล

  2 แห่ง
 • หมู่บ้าน

  111 แห่ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบล

  4 แห่ง