ไปยังเนื้อหา
 

ข้อมูลแผนที่หน่วยงานอำเภอบางบาล

แผนที่แสดงเขตอำเภอบางบาล
ตารางที่อยู่หน่วยงานส่วนท้องถิ่นในอำเภอบางบาล
ลำดับ อบต./เทศบาล ที่อยู่ โทรศัพท์ แผนที่ รูป
1. อบต.กบเจา หมู่ 7 ต.กบเจา อ.บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250 035-307120
2. อบต.บ้านคลัง หมู่ 4 ต.บ้านคลัง อ.บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250 035-726859
3. อบต.พระขาว หมู่ 6 ต.พระขาว อ.บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250 035-726345
4. อบต.น้ำเต้า หมู่ 2 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250 035-289839
5. เทศบาลตำบลบางบาล หมู่ 1 ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250 035-307773
6. เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ หมู่ 1 ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250 035-307779