ไปยังเนื้อหา
 

ข้อมูลประชากรอำเภอบางบาล

 • จำนวนประชากรชาย

  16,729 คน
 • จำนวนประชากรหญิง

  17,706 คน
 • จำนวนประชากรทั้งสิ้น

  34,435 คน
 • ความหนาแน่นของประชากร

  135 คน/ตร.กม.