ไปยังเนื้อหา
 

ข้อมูลเศรษฐกิจอำเภอบางบาล

 • อาชีพหลัก

  ทำนา ทำอิฐ ทำสวน
 • อาชีพเสริม

  ทำประมง ก้านธูป เลี้ยงสัตว์
 • จำนวนธนาคาร

  1 แห่ง
  1. ธนาคารทหารไทย
   โทร.0-3528-6479
 • จำนวนห้างสรรพสินค้า

  ไม่มี