การจัดสรรงบประมาณปี ๕๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การจัดสรรงบประมาณปี ๕๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  ณัฏฐนันท์ ทองนุ่น จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เวลา 15:20 น.

 อ่าน 1,476

            สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๐๔,๗๙๕,๑๐๐ บาท  ดำเนินการภายใต้ผลผลิต ๓ ด้าน ได้แก่

๑) ด้านเศรษฐกิจ

๒) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓) ด้านการบริหารจัดการ

            ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ นี้   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้ให้ความสำคัญเน้นหนักในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ โครงการพัฒนาโครงข่ายเพื่อเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมรองลงมาก็เป็นเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นอกจากนี้จังหวัดก็ยังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด