ขอเชิญเข้าศึกษาหลักสูตรเสาหลักของแผ่นดินฯ รุ่นที่ 1เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญเข้าศึกษาหลักสูตรเสาหลักของแผ่นดินฯ รุ่นที่ 1

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เวลา 13:13 น.

 อ่าน 2,872

สถาบันศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ ร่วมกันศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดหลักสูตรเสาหลักของแผ่นดิน "ผู้นำระดับสูงตามรอยเบื้องพระยุคลบาท รุ่นที่ 1 เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองครบ 84 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1. พัฒนาผู้นำที่เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสืบสานพระบรมราชปณิธานขององค์พระราชทานกำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. เสริมสร้างความเข้าใจและเข้าถึงอย่างลึกซึ้งในข้อเท็จจริง หลักการและความสำเร็จของการบริหารตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

3. เสริมสร้างผู้นำที่มีความตระหนักอย่างรอบรู้ความสามารถในการบริหารงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาทให้เป็นเสาหลักของแผ่นดินทั่วพระราชอาณาจักรเพื่อสันติสุขของประเทศ

4. รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การบริหารตามรอยเบื้องพระยุคลบาท รวมทั้งความคิดเห็นของผู้เข้าศึกษาบุคคลต่าง ๆ ให้เป็นแหล่งอ้างอิง "เสาหลักของแผ่นดิน"

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด