ตราสัญลักษณ์การจัดงานเทิดพระเกียรติฯเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตราสัญลักษณ์การจัดงานเทิดพระเกียรติฯ

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09:33 น.

 อ่าน 2,701

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญชวนทุกหน่วยงาน / ประชาชน ร่วมกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องในโอกาสครบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ และครบ ๕๐ ปี ที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ถวายพระเกียรติให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก  โดยมีคณะกรรรมการอำนวยการจัดงานเทิดพระเกียรติฯ เป็นองค์กรรับผิดชอบ  นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการและเลขานุการ
โดยมีส่วนร่วมได้ดังต่อไปนี้

ส่วนราชการ
๑. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาดตามความเหมาะสม ติดตั้งบริเวณด้านหน้าสถานที่ตั้งของหน่วยงาน หรือสถานที่ที่เหมาะสม ตั้งแต่เดือนมีนาคม - ธันวาคม ๒๕๕๕
                      ๒. ประชาสัมพันธ์การจัดงานเทิดพระเกียรติฯผ่านช่องทางที่มีอยู่ อาทิ วารสารประจำเดือน รายการวิทยุชุมชน โทรทัศน์ เว็บไซต์ เสียงตามสายและหอกระจายข่าว
                            อ่านต่อ>> ชีวิตและผลงาน
                                         >> คลังภาพ

                       ๓. จัดทำตรายางสัญลักษณ์การจัดงานเทิดพระเกียรติสำหรับจัดทำตรายาง ขนาดกว้าง ๒ เซนติเมตร สูง ๓ เซนติเมตร เพื่อประทับบริเวณกึ่งกลางด้านบนของซองจดหมาย

ข้าราชการ/ลูกจ้าง/นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา/ประชาชนทั่วไป.. ขอเชิญส่งบทความเพื่อเทิดพระเกียรติ 
                                                                      คลิกอ่านรายละเอียด


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด