ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ GIS Trainingเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ GIS Training

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 14:08 น.

 อ่าน 2,623

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ จำนวน 3 หลักสูตร เพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด