ขอเชิญร่วมงานเทศกาลความสัมพันธ์อยุธยา-เปอร์เซียเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญร่วมงานเทศกาลความสัมพันธ์อยุธยา-เปอร์เซีย

ผู้เขียน:  ณัฏฐนันท์ ทองนุ่น จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 13:55 น.

 อ่าน 3,483

 

งานเทศกาลความสัมพันธ์อยุธยา-เปอร์เซีย
วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
ณ บริเวณศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า)
************************

เวลา ๑๗.๓๐ น.  - ผู้ร่วมงานและแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า)
                                  - พิธีกร เชิญชวนแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน และเข้าสู่ลำดับขั้นตอนพิธีการ

เวลา ๑๘.๐๐ น.    - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ( นายวิทยา บุรณศิริ )
                                   ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ( นายวิทยา ผิวผ่อง )
                                  ท่านเอกอัครราชทูตจากสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำประเทศไทย และคณะ 
เดินทางถึงบริเวณงาน
เวลา ๑๘.๓๐ น.      - พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมงานและแขกผู้มีเกียรติในงาน ชมวิดีโอความสัมพันธ์ของสองประเทศ
                                    - พิธีกรเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายวิทยา ผิวผ่อง)         กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์ในการจัดงานฯ พร้อมกล่าวต้อนรับประธานในพิธี และท่านเอกอัครราชทูตจากสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน  
- Mr.Kamalian กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงาน
                                    - พิธีกรเรียนเชิญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายวิทยา บุรณศิริ)กล่าวเปิดงาน “เทศกาลความสัมพันธ์ อยุธยา – เปอร์เซีย” พร้อมทั้งจุดพลุ   ไฟเปิดงาน
 
เวลา ๑๙.๐๐ น.       - ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากทั้งสองชนชาติ และการแสดงแสง สี เสียง
“ชุด เฉกอะหมัด ราษฎร์รัฐ สัตย์ซื่อถือ ความภักดี”                              
                                  - เยี่ยมชมนิทรรศการและบรรยากาศภายในงาน
                                  - เดินทางกลับ
 
การแต่งกาย : ชุดไทย ชุดผ้าไทย ชุดเอกลักษณ์เปอร์เซีย       
 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด