ขอเชิญร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ผู้เขียน:  ธัญลักษณ์ อาภรณ์เทวัญ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13:21 น.

 อ่าน 1,819

 ด้วยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ขอเชิญร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี  และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  โดย 1. ร่วมฟังสวดมหาสันติงหลวงเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2555 ณ พระอุโบสถพระศรีรัตนศาสนาดาราม  ในพระบรมมหาราชวัง  2. ร่วมถวายพระราชกุศลในวโกาสครั้งนี้ตามจิตศรัทธา  เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ 3. ช่วยประชาสัมพันธ์การจัดงานนี้ในเว็บไซต์หน่วยงานของท่าน  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด