ฯพณฯธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ร่วม สสปน. จัดประชุมกับจังหวัดเตรียมพร้อมWORLD EXPO 2020 เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ฯพณฯธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ร่วม สสปน. จัดประชุมกับจังหวัดเตรียมพร้อมWORLD EXPO 2020

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2555 เวลา 17:45 น.

 อ่าน 1,985
วันนี้(๓๐ ก.ค.๕๕) ที่อาคารศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการไปจัดประชุมกรมการจังหวัด พร้อมให้การต้อนรับ ฯพณฯธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี และคณะผู้แทน สสปน.ซึ่งมาจัดประชุมเตรียมความพร้อม ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้จัดประชุมที่กรุงเทพฯเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ และขอทราบผลความก้าวหน้าภายในเดือนสิงหาคม ศกนี้ ใน ๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) การหาพื้นที่ให้เหมาะสม (๒)การจัดทำ conceptual design และ (๓) ประโยชน์ของการใช้พื้นที่หลังการจัดงาน

ตามแผน ประเทศไทยจะต้องเสนอรายงานความก้าวหน้าต่อ สำนักงานมหกรรมโลก(BIE) ในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ,ยื่นเอกสารประมูลสิทธิ์ ในเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕ จากนั้นประมาณ เดือนมกราคม ๒๕๕๖ ประเทศไทยจะได้รับ Enquiry mission ซึ่งผลว่าประเทศไทยจะได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงานWORLD EXPO 2020 หรือไม่ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ขณะนี้จึงอยู่ในช่วงแห่งการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้รับทราบผลประโยชน์ที่จะได้รับ การเตรียมความพร้อมในการจัดหาที่ดิน การเวนคืนที่ดิน การเช่าที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ การวางผังเมืองให้มีความยืดหยุ่น สะดวกสบายทั้งคมนาคมทางน้ำและทางบก ขณะเดียวกันได้ทำความสัมพันธ์กับมิตรประเทศโดยจัดงานความสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ ล่าสุด ๒-๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ จัดงานความสัมพันธ์อยุญา-ศรีลังกา ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) และมีแผนจะปรับปรุงศูนย์ประวัติศาสตร์ให้เป็นสถานที่จัดนิทรรศการนานาชาติ โดยมีศูนย์แสดงสินค้านานาชาติที่ชั้นล่าง

มาร่วมสนับสนุนให้ประเทศไทยได้เป็นสถานที่จัดงาน WORLD EXPO 2020
แนวคิดของการจัดงาน "วิถีที่ยั่งยืน เพื่อโลกที่สมดุล" "Balanced life Sustainable living"
ขอเชิญร่วมประชาสัมพันธ์ พระนครศรีอยุธยา เมืองมรดกโลก สู่เมืองมหกรรมโลก

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด