โครงการจัดระเบียบสุนัข-แมวจรจัด 16/56 เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการจัดระเบียบสุนัข-แมวจรจัด 16/56

ผู้เขียน:  บุญเหลือ ตรีชิตร จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 14:31 น.

 อ่าน 2,615

นายสืบสวัสดิ์ ภาคพิบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายชูฤทธิ์ เสนีย์มโนมัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และนายชูศิษฎ์ คุปพงษ์ ปศุสัตว์อ าเภอพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยคณะท างาน ออกปฏิบัติงานตามแผนในโครงการฯ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ ณ วัดใหญ่ชัยมงคล ตำบลคลองสวนพลู จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด