ผอ.คุมประพฤติอยุธยากับการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผอ.คุมประพฤติอยุธยากับการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรม

ผู้เขียน:  กิตติ์ชญาห์ เจริญผล จาก สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 21:25 น.

 อ่าน 3,023

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕  นายกีรติ  ณ พัทลุง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในฐานะของหัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม (๒๕๕๕-๒๕๕๘)ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ครอบครัวไร้ทุกข์กับยุติธรรม) ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีบุคลากรของส่วนราชการต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้กระทำผิดและครอบครัวได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวเพื่อเป็นการ “คืนคนดีสู่สังคม”  กิจกรรม   คุมประพฤติอยุธยารายงาน


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด