สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดชูจิตธรรมาราม เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดชูจิตธรรมาราม

ผู้เขียน:  ณัฏฐนันท์ ทองนุ่น จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 10:13 น.

 อ่าน 2,239

  

       เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (๑๖ พ.ย.๕๕) เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดชูจิตธรรมาราม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    
      สำหรับวัดชูจิตธรรมารามนั้น ตั้งอยู่ในมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถานที่ศึกษาของพระภิกษุสามเณรซึ่งมาจากทุกภาคของประเทศ โดยมีพระภิกษุสามเณรสำเร็จการศึกษาเป็นจำนวนมาก ได้บำเพ็ญประโยชน์แก่พระศาสนา และประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์จนเป็นที่รู้จักดีในวงการพระศาสนาตลอดถึงต่างประเทศ


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด