ยื่นเอกสารขอคืนภาษีรถยนต์คันแรก / การจองสิทธิ์ก่อน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยื่นเอกสารขอคืนภาษีรถยนต์คันแรก / การจองสิทธิ์ก่อน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09:20 น.

 อ่าน 10,175

การให้บริการรับเอกสารขอคืนภาษีรถยนต์คันแรกของประชาชน ณ สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา  ในระยะนี้มีผู้ยื่นเอกสารจำนวนมาก  ดังนั้นจึงใช้ระบบการแจกบัตรคิววันละ ๒ รอบ ๆละ ๒๐๐ ใบ  เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย   และเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องเสียเวลาในการนำเอกสารมาไม่ครบถ้วน  จึงขอแจ้งให้เตรียมเอกสารสำหรับยื่นเรื่องขอคืนภาษีรถยนต์คันแรกทั้งหมด ประกอบด้วย

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อในกรณีผ่อน
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินกรณีซื้อเงินสด
 • ใบรับรถ
 • สำเนาทะเบียนรถยนต์
 • สำเนาบัญชีเงินฝาก
 • แบบฟอร์มการขอคืนภาษี
 • หนังสือสละสิทธิ์การโอนรถยนต์

ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่ได้รับรถแล้ว จะต้องไปยื่นเอกสารทั้งหมดภายใน ๙๐ วัน
สำหรับคนที่รับรถก่อนวันที่ ๒ ตุลาคมที่ผ่านมา จะต้องยื่นเอกสารทั้งหมดภายใน ๓๑ ธันวาคมนี้ สำหรับคนที่ยังไม่ได้รับรถ

***ต้องไปยื่นเอกสารเพื่อจองสิทธิ์ไว้ก่อนภายใน 31 ธันวาคม 2555
เอกสารที่ต้องใช้ คือ 

 • แบบฟอร์มคำขอ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • ใบจอง
 • สมุดบัญชีเงินฝาก

เพื่อความสะดวกในการยื่นเรื่อง เช่น เวลาไปรับมอบรถยนต์ ผู้เซ็นรับมอบ จะต้องเป็นคนใช้สิทธิ์ในการขอคืนภาษีเท่านั้น ถ้ามีผู้รับรถแทนก็จะต้องใบมอบอำนาจ

นอกจากนี้ ใบเสร็จที่ต้องนำไปแสดงประกอบการขอใช้สิทธิ์ กรณีซื้อด้วยเงินสด สามารถใช้ใบเสร็จจากโชว์รูมที่ออกรถได้ แต่ถ้าเป็นกรณีเงินผ่อน จะต้องใช้เอกสารใบเสร็จจากไฟแนนซ์ที่ผู้ซื้อผ่อนชำระเท่านั้น

รวมทั้งผู้ขอใช้สิทธิ์จองรถยี่ห้อใด รุ่นใด ตอนรับรถก็จะต้องเป็นยี่ห้อและรุ่นเดียวกัน ไม่สามารถเปลี่ยนใจได้ และเรื่องสุดท้าย คือ การนับระยะเวลาการใช้สิทธิ์ สำหรับคนที่รับรถแล้ว จะต้องยื่นเอกสารทั้งหมดภายใน 90 วัน นับจากวันที่รับรถ เพราะที่ผ่านมามีผู้นับ 3 เดือน แต่ในความเป็นจริง มีบางเดือนที่มี 31 วัน ดังนั้นอาจจะเกิดปัญหายื่นเอกสารไม่ทันตามกำหนดได้


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด