ขอเชิญถวายสักการะพระบรมเกศาธาตุจากศรีลังกา ณ วัดใหญ่ชัยมงคล ๗-๑๖ มกราคม นี้เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญถวายสักการะพระบรมเกศาธาตุจากศรีลังกา ณ วัดใหญ่ชัยมงคล ๗-๑๖ มกราคม นี้

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 09:22 น.

 อ่าน 4,076

วันนี้ (๗ ม.ค.๕๖) ผู้แทนพระองค์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ"  ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลท์ ณ วัดใหญ่ชัยมงคลตามกิจกรรมสมโภชพระบรมเกศาธาตุจากศรีลังกา ฉลอง ๒๖ พุทธศตวรรษ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา  โดยได้อัญเชิญมาประดิษฐานยังวัดใหญ่ชัยมงคล เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้มีความศรัทธาจากทั่วประเทศได้ถวายสักการะบูชา ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ก่อนที่จะอัญเชิญไปยังภูมิภาคอื่นต่อไป

 

 สืบเนื่องจาก สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในอุปถัมภ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ร่วมกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) ทำพิธีอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากวัดบุปผาราม เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกส มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ยังท้องสนามหลวง ประเทศไทย เป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ -๖ มกราคม ๒๕๕๖


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด