ขอเชิญร่วมสวดมนต์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญร่วมสวดมนต์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 10:24 น.

 อ่าน 3,018

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์กำหนดสวดมนต์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้มีพระชนมายุชั่ว ๑ กัก (ประมาณ ๑๒๐ ปี) ซึ่งพระองค์ท่านเคยตรัสไว้เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๔๘ ว่ามีพระราชประสงค์ที่จะมีพระชนมายุ ๑๒๐ พรรษา

โดยมูลนิธิฯ กำหนดจะทำบุญ ณ วัดประจำรัชการทั้ง ๙ แห่ง ได้แก่
- วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร(วัดโพธิ์) วัดประจำรัชกาลที่๑
- วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร(วัดแจ้ง) วัดประจำรัชกาลที่ ๒
- วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร วัดประจำรัชกาลที่๓
- วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร วัดประจำรัชกาลที่๔
- วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร วัดประจำรัชกาลที่๕
- วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร วัดประจำรัชกาลที่ ๖
- วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร วัดประจำรัชกาลที่๗
- วัดสุทัศน์เทพวราราม ราชวรมหาวิหาร วัดประจำรัชกาลที่ ๘
- วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร วัดประจำรัชกาลที่๙
โดยจะมีพระสงฆ์ จำนวน ๙๙ รูป สวดมนต์ตอนเช้าตามบทสวดมนต์ที่มูลนิธิฯ ได้จัดสร้างถวายในเวลา ๐๕.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้เป็นเจ้าภาพ ณ วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร วัดประจำรัชกาลที่๔ และให้ทุกจังหวัดเตรียมหาวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในจังหวัดแล้วมาร่วมดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ (พระ ๙๙ รูป)

จังหวัดจึงขอเชิญท่านเข้าร่วมสวดมนต์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๕.๐๐ น. ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด