ประชุมเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค

ผู้เขียน:  พงศ์สิริ อภัยโส จาก สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 10:08 น.

 อ่าน 1,361

ผู้อำนวยการสำนักบริหารรับ-จ่ายเงินภาครัฐ ร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเพื่อศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
ในวันที่ 1 มีนาคม 2556

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด