การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 15 เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 15

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 11:24 น.

 อ่าน 4,723

            ด้วยสถาบันพระปกเกล้า จะจัดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 15 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้บริหารระดับกลางของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2556 โดยมีการอบรมทุกวันจันทร์และวันอังคาร ซึ่งจะมีพิธีเปิดหลักสูตร ปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน – 8 มิถุนายน 2556 และเริ่มการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน – 22 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น. รวมจำนวน 150 ชั่วโมง ณ ห้องศักดิเดชน์ภูวไนย ชั้น 5 สถาบันพระปกเกล้า อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 120  คน 

                 โดยมีค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการอบรม  คนละ  79,000 บาท  ทั้งนี้ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้เบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด (จังหวัด และสำนัก/กอง) หากท่านต้องการข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวยะราพร เฉลยโฉม,นางสาวสุภาพร ธราพงษ์พันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9620-1

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด