งานความสัมพันธ์ อยุธยา - อิหร่าน วันที่ ๑๗ - ๑๙ พ.ค. ๕๖ เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานความสัมพันธ์ อยุธยา - อิหร่าน วันที่ ๑๗ - ๑๙ พ.ค. ๕๖

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 16:08 น.

 อ่าน 3,152

ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะจัดงานความสัมพันธ์ อยุธยา - อิหร่าน  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  และ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า)

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ
         -  การเปิดให้เข้าชมอาคารและห้องนิทรรศการซึ่งแสดงเรื่องราวความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ เพื่อศึกษาเรื่องราวประเทศอิหร่านและการติดต่อกันมาช้านาน ตลอดจนการแสดงประวัติและคุณงามความดีของ ท่านเฉกอะหมัด กุมมี
         -  งานมอบรางวัลท่านเฉกอะหมัด กุมมี
         -  งานเสวนาวิชาการ  การฉายภาพยนตร์
         -  งานแสดงสินค้าหัตถกรรม พรมเปอร์เซีย ดนตรีพื้นเมือง ของใช้ อาหาร ของประเทศอิหร่าน
         -  การจัดสถานที่บรรยากาศ หน้าศาลากลางหลังเก่า  โดยจำลองให้คล้ายคลึงกับประเทศอิหร่าน  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เพลิดเพลิน และถ่ายรูปในมุมสวยๆ ที่ผู้จัดได้บรรจงจัดไว้อย่างปราณีต นอกจากนี้ ยังมีบริการขายสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม ของฝาก เพื่อผู้เข้าร่วมงานได้เลือกซื้อ 

            การแสดงออกถึงความร่วมมือในงานด้านวัฒนธรรมระหว่างสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน กับราชอาณาจักรไทย  มีเจตนามุ่งหวังที่จะให้ประชาชนของทั้งสองประเทศนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับสายสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่มีมาช้านาน  ที่ผ่านมาทางท่านเฉกอะหฺมัด กุมมี ถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกัน กับท่านเป็นปฐมจุฬาราชมนตรีที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองบรรดาชาวไทยมุสลิม และเป็นท่านที่ปรึกษาพระมหากษัตริย์ในด้านกิจการงานของมุสลิม  ทุกๆปี  ทางมูลนิธิเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) ได้จัดงานอทิศส่วนกุศลขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีพี่น้องในสายสกุลท่านเฉกอะหมัดเดินทางเข้าร่วมงาน ภายในบริเวณสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

           บุตรหลานของท่านในราชนิกุลต่างๆ ที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เช่น อหะหมัดจุฬา , บุนนาค , อากาหยี่ , ศรีเพ็ญ , สุวกูล , จุฬารัตน์ ...ฯลฯ ซึ่งในทุกๆปี ทางมูลนิธิเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) ได้จัดทำบุญอุทิศส่วนกุสลให้ท่าน โดยมีบรรดาบุตรของท่านเฉกอะหมัด ทั้งที่เป็นชาวไทยพุทธ และมุสลิมเดินทางมาร่วมพบปะกัน ณ ที่ฝังศพของท่านในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การจัดงานที่ผ่านมาในปีแรกระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๕  ประสบผลสำเร็จด้วยดี  ในปีนี้จะจัดอีกเป็นครั้งที่ ๒   ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า) 

  

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด