สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฯจัดค่ายบำบัดรักษายาเสพติดในระบบบังคับบำบัดเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฯจัดค่ายบำบัดรักษายาเสพติดในระบบบังคับบำบัด

ผู้เขียน:  สนง.คุมประพฤติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 18:36 น.

 อ่าน 1,843

 

เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดโครงการ  “ชุมชน ครอบครัว ประสานใจต้านภัยยาเสพติด” รุ่นที่ ๕  ขึ้นที่ศาลาการเปรียญวัดเสนาสนารามราชวรวิหารโดยเป็นการพาผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพร้อมโดยผู้ปกครองมาเข้าร่วมโครงการซึ่งจะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับ พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ฯ ,การตระหนักรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและกิจกรรมกลุ่มโปรแกรมเฉพาะด้าน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ไม่กลับไปเสพยาเสพติดให้โทษอีกสำหรับพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายกีรติ  ณ พัทลุงผู้อำนวยการสำนักงานฯเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  ๙๑  คน....กลุ่มกิจกรรมรายงาน


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด