การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  ซารีนา มีพลกิจ จาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 เวลา 18:56 น.

 อ่าน 1,471

                 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด   พระนครศรีอยุธยา เพื่อสรุปผล  รายงานความก้าวหน้าโครงการ      ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 1 และส่วนกลาง  (นางนารีณัฐ    รุณภัย)      ครั้งที่  3/2556    ในวันพุธที่          3 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.00 น.  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามงานโครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ปี 2556 กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำตำบลบ้านขวาง   อำเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด