มอบเงินชำระหนี้ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มอบเงินชำระหนี้ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

ผู้เขียน:  ธนิษฐา พงษ์จันทร์ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เวลา 10:09 น.

 อ่าน 2,779
              ลูกหนี้นอกระบบ  110  ราย ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกับทางรัฐบาล  ทยอยเข้ารับเงินเพื่อนำไปใช้หนี้ให้กับเจ้าหนี้แล้ว 
              วันนี้(1/2/53)  เวลา 10.00 น.  ลูกหนี้นอกระบบของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาล ที่ธนาคารออมสิน  และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน  110  ราย  ที่มียอดหนี้ไม่เกิน  50,000  บาท   ทยอยเข้ารับเงินจากนายณรงค์  อ่อนสะอาด  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมเป็นเงิน  3,098,000  บาท  เพื่อนำไปใช้คืนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ตนเองมาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือที่ ธนาคารออมสิน  และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  โดยกลุ่มลูกหนี้กลุ่มนี้มีการนัดที่จะจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดภาย ในสัปดาห์นี้ นายณรงค์  อ่อนสะอาด  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เปิดเผยว่า  มีผู้มาลงทะเบียนหนี้สินนอกระบบระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 30  ธันวาคม  2552  และระหว่างวันที่ 1 31  มกราคม  2553  รวมลูกหนี้ทั้งหมด  14,195  ราย  รวมวงเงินหนี้  1,349,476,671.20  บาท   และเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงได้กำหนดกระบวนงานในการแก้ไขปัญหา หนี้สินนอกระบบในพื้นที่จังหวัดประกอบด้วย  จัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา     ณ  ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ศาลากลางจังหวัดชั้น  2   ถนนสายเอเชีย  ตำบลคลองสวนพลู  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และที่ทำการปกครองอำเภอทุกแห่ง     ส่วน ของธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ดำเนินการเจรจาหนี้นอกระบบที่มีมูลหนี้ไม่เกิน  50000  บาท  เสร็จแล้วให้โอนหนี้เข้าสู่ระบบต่อไป   อย่างไรก็ตามจังหวัดฯ และอำเภอจะตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของลูกหนี้  และเจ้าหนี้  ให้เสร็จสิ้นภายใน  15  กุมภาพันธ์  2553   และนัดหมายให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เข้าสู่กระบวนการเจรจา ส่วนในระดับอำเภอ  ตำบล  หมู่บ้าน  หากพบลูกหนี้และเจ้าหนี้ที่มีความพร้อมก็สามารถทำการเจรจา  ประนีประนอมได้และให้คณะกรรมการหมู่บ้าน  (กม.)  ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยประนีประนอมจัดทำสัญญายินยอมกัน   นอกจากนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการเจรจานับตั้งแต่วันที่  17  มิถุนายน  2553  เป็นต้นไป  จังหวัดและอำเภอ  จะ Re X – Ray  พื้นที่ ว่ายังมีลูกหนี้ที่ยังตกค้างไม่ได้ลงทะเบียนอีกหรือไม่  หากมีจะอธิบายชี้แนะเพื่อให้ลูกหนี้เข้าสู่ระบบการลงทะเบียน  เพื่อเจรจาหนี้ต่อไป                รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   กล่าวยอมรับว่า  เป็นห่วงประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้  จะกลับเข้าสู่วงจรเดิม  คือ  เข้าไปกู้หนียืมสิน  กับเจ้าหนี้อีก  เพราะหลายคนยังไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง    ต้องหาเช้ากินค่ำ   จึงจะมอบหมายให้แต่ละอำเภอตรวจสอบรายชื่อของลูกหนี้ที่ได้รับการช่วยเหลือใน ครั้งนี้อย่างใกล้ชิด


 

 

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

http://ndc.prd.go.th/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=449&directory=2017&contents=253157


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด