ขอเชิญ ประชุมโครงการสัมมนาผู้บริหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลื่อนเป็นวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2553เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญ ประชุมโครงการสัมมนาผู้บริหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลื่อนเป็นวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2553

ผู้เขียน:  ปราณี แจ่มแจ้ง จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เวลา 15:09 น.

 อ่าน 1,262

      ขอเชิญ ประชุมโครงการสัมมนาผู้บริหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2553  ณ แลนด์บรีช รีสอร์ท &โฮเทล อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นั้น

      เนื่องจากการประชุมกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 กระทรวงมหาดไทย มีข้อสั่งการให้จังหวัดเคร่งครัดในการรักษาความสงบและสถานการณ์โดยรอบบริเวณศูนย์ราชการจังหวัด จนถึงสิ้นเดือนกุมาพันธ์ 2553 ดังนั้นจึงขอเลื่อนการสัมมนาดังกล่าวเป็นวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2553 สำหรับเวลาและสถานที่การสัมมนาคงเดิม ทั้งนี้หน่วยใดที่ยังไม่ได้ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาให้ส่งให้กับให้สำนักงานจังหวัดพะรนครศรีอยุธยา ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 หากเลยกำหนดถือว่าท่านไม่ประสงค์จะเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด