รองปลัด มท. แสดงปาฐกถาพิเศษที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แก่ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค. ๕๖เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รองปลัด มท. แสดงปาฐกถาพิเศษที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แก่ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค. ๕๖

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13:33 น.

 อ่าน 1,765

                   

                   
       เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖  ที่โรงแรมวรบุรีอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย แสดงปาฐกถาพิเศษแก่ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจาก ๗๖ จังหวัด เรื่อง “การพัฒนาเจตคติ ค่านิยมการสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย และสร้างจิตสำนึกของความเป็นชาติ”
       
       หม่อมหลวงปนัดดา กล่าวว่า เอกลักษณ์ของชาติไทยมีความเข้มแข็งที่มีลักษณะพิเศษยากที่จะหาชาติอื่นใดในภูมิภาคเปรียบได้   คือ ความรู้-รัก-สามัคคีที่ประชาชนคนไทยมีต่อกันมามายาวนาน จนชาวต่างชาติต่างพากันยกย่องสรรเสริญ และยกย่องประเทศไทยเป็นกรณีศึกษาแห่งความสำเร็จ อย่างไรก็ดี เรื่องของคุณงามความดีของชาติต้องมีการสืบสานต่อมิใช่หยุดชะงักลง
       
       ดังนั้น ข้าราชการจึงต้องมีสติรอบคอบ และมีข้อพิจารณาด้วยความรับผิดชอบ โดยไม่ยอมเป็นเครื่องมือที่เป็นการทำลายล้างปรัชญาของความเป็นประเทศไทย เรื่องนี้จึงอยู่ที่การยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตที่ต้องเป็นฐานของการดำรงชีวิตของทุกๆ คน ที่ต้องช่วยกันเสริมสร้างทัศนคติ
       
       หม่อมหลวงปนัดดา กล่าวเพิ่มเติมว่า การกระทำในภารกิจของข้าราชการจึงเป็นการสร้างเสริมคุณงามความดีให้เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติ และประชาชน ที่สำคัญคือ ต้องรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม จึงขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาจาก ๗๖ จังหวัด ช่วยกันปลูกฝังค่านิยมดังกล่าวให้เกิดขึ้นเพื่อความภาคภูมิใจที่ทุกคนมีต่อแผ่นดินไทย

ที่มา : www.manager.co.th


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด