แคนาดาสนใจขยายการค้าการลงทุนกับไทย โดยเฉพาะลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แคนาดาสนใจขยายการค้าการลงทุนกับไทย โดยเฉพาะลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 09:50 น.

 อ่าน 2,383
       แคนาดาสนใจขยายการค้าการลงทุนกับไทย โดยเฉพาะลงทุน
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 
       วันที่ (11 มิถุนายน 2558) นายฟิลิป คาลเวิร์ต (H.E. Mr. Philip Calvert) เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล
 
    เอกอัครราชทูตแคนาดากล่าวขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีต่อการเข้าร่วมการประชุม Canada-ASEAN Business Forum ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2558 และการประชุมระหว่างภาคเอกชนไทย-แคนาดา ครั้งที่ 1 ในวันที่ 20 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา และมีความยินดีที่การประชุมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจของทั้งสอง ประเทศ ซึ่งภาคธุรกิจแคนาดาได้แสดงความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยและเห็นว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นและสามารถเป็นศูนย์กลางของภาคเอกชนแคนาดาในอา เซียน
 
  รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทยในปีนี้ที่คาดว่าจะขยายตัว อยู่ที่ร้อยละ 3 - 4 โดยการการลดลงของราคาน้ำมันส่งผลต่อราคาสินค้าในประเทศที่ทำให้มีต้นทุนต่ำ ลง ทำให้ผู้บริโภคมีกำลังซื้อมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของราคาน้ำมันที่ลดลงส่งผลให้ปริมาณการส่งออกและนำเข้าของทุกประเทศ ลดลงด้วย รัฐบาลจึงมีมาตรการเพื่อกระตุ้นการลงทุนในประเทศโดยเน้นการลงทุนจากภาครัฐ ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ การขยายโรงงาน ตลอดจนออกมาตรการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อลดผลกระทบเชิงลบทาง เศรษฐกิจ โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับมาตรการในระยะยาวเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถใน การแข่งขันของประเทศ

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด